Recykling

W branży recyklingowej przewozimy między innymi:

  • odpady elektryczne
  • zgniecione kable
  • stalowy złom
  • Butelki PET
  • opony
  • włókienniczy